Productes

ULTRA

Producto ULTRA

Adequades per instal·lacions que requereixen un elevat grau d’higiene, possibilitat de fabricar-les amb acer inoxidable. El seu disseny d’envolvent i els components interns que incorpora fa que siguin adequades per a sectors com automoció, química, farmacèutica, etc.

CTA

Producto CTA

Unitats de tractament d’aire horitzontals, que cobreixen una gamma de cabals entre els 1.800 i els 130.000 m3/h. amb un disseny robust i durable. Totalment configurables segons les necessitats del client.

CAIXES DE VENTILACIÓ

Caja Ventilación

Unitats amb motor incorporat o transmissió per politja. Envolvents en construcció estàndard o amb pannell acústic aconseguint un funcionament silenciós. Es fabriquen amb un rang de cabals des dels 500 fins als 130.000 m3/h.

CNV

Producto CNV

Especialment dissenyats per a naus industrials, aquests climatitzadors ofereixen cabals des de 2.000 fins a 4.000 m3/h. Asseguren un perfecte repartiment de l’aire tant en refrigeració com en calefacció amb difusors de geometria variable en la descàrrega.

CHL

Producto CHL

Unitats horitzontals autoportants. Es fabrica una gamma de 4 models que van des de 1.000 fins a 4.200 m3/h. Ventiladors de tres velocitats. Opcionalment es poden subministrar amb camera de mescla i plenum d’impulsió amb diverses sortides.

CHI

Producto CHI

Climatitzadors horitzontals de baixa silueta insonoritzats amb nivells de so excepcionalment baixos. Cabals disponibles de 400 fins a 4.200 m3/h amb una gamma de set models. Ventiladors de rotor extern regulables. Els atenuadors acústics en aspiració i impulsió estan especialment dissenyats per a aquestes unitats.

CAE

Producto CAE

Equip especialment dissenyat per recintes amb grau de renovació de l’aire elevat (centres educatius, oficines i similars). Filtració d’aire segons RITE. Tecnologia EC i control de la velocitat amb sonda de CO2 segons ocupació del recinte garantint consum energètic mínim.

CTA-V CTA-VR CTA-MV

Producto CTA

Disposició dels elements en vertical i profunditat reduïda permeten tractar una o diverses zones simultàniament. El rang de cabals va dels 2.000 fins als 12.000 m3/h.

WPU

Unitats de tractament d’aire concebudes especialment per instal·lacions industrials. Envoltant robusta i components interns de màxima qualitat per garantir prestacions de disseny en els processos més exigents.