SC CTA i SC CTA VR

Fitxa tècnica

Climatitzador de disseny vertical per a aplicacions on l’espai disponible per a la seva instal·lació té una profunditat reduïda.

Les unitats de la gamma CTA-V estan estandarditzades en un ampli rang de cabals, oferint la possibilitat d’ajustos dimensionals i de cabals segons les necessitats dels clients.

Aquest producte s’adapta a molts sectors, des de l’industrial fins al terciari. SERVOCLIMA disposa de referències en sectors tan diversos com: Oficines, CPD o Laboratoris, entre d’altres.

Estem actualitzant la informació de la fitxa tècnica

IMG_CTA_V_PINTADA

Climatitzadors VERTICALS de profunditat reduïda, per a cabals d’aire de 2.500 a 10.000 m3/ha sis models normalitzats. Envoltant formada per perfil especial de tub d’alumini i esquadres d’unió d’alumini injectat, formant una estructura rígida i compacta.