NOVES UNITATS D’APORTACIÓ D’AIRE PRIMARI A l’EDIFICI DE L’EDITORIAL PLANETA

Servoclima, al costat de la instal·ladora Climafred i l’enginyeria Joaquín Ivori, participa en la reposició de les unitats d’aportació d’Aire Primari de l’Edifici de l’Editorial Planeta situat en la Avda Diagonal de Barcelona. Es tracta d’Unitats de Tractament d’Aire que van des dels 15.500 fins als 57.000 m3/h.

La complexitat del projecte ve donada pel termini extremadament curt d’execució i l’obligació de subministrar les mateixes completament desmuntades per al seu posterior muntatge “in situ” atès que l’accés a la sala de màquines i la ubicació de les mateixes són molt reduïts.

Muntatge en la ubicació final de l’edifici de l’Editorial Planeta

Ventiladors plug-fan, amb tecnologia EC, en muntatge “fan-wall”

La composició de les mateixes inclou, a més de les seccions de ventilació, free-*cooling i calefacció i refrigeració, una secció de humectación per pulverización.

Servoclima en el seu compromís per garantir la directiva europea Ecodesign 2009/125/EC (ErP Directive) ha dotat a ambdues seccions de ventilació amb ventiladors dels denominats plug-fan, amb tecnologia EC, en muntatge conegut com a “fan-wall”, on un únic ventilador se substitueix per diversos ventiladors en paral·lel en un mateix plànol . L’ús d’aquesta tecnologia comporta una reducció en el consum, donada la seva major eficiència energètica, una necessitat menor d’espai i un baix cost de manteniment.