INCORPORACIO NOU PROJECT MANAGER

El passat mes de maig es va incorporar a Servolcima la nova figura del Project Manager en la persona de l’Albert Caro. Una posició estratègica que es materialitza després d’uns anys de contenció produïda per la situació global del sector i particular de l’empresa. Aquest impuls és fruit del propòsit de potenciar el creixement de l’empresa i de la intenció de dotar-la dels recursos adequats per poder dur a terme els objectius d’empresa de Gamma Alta.

Servoclima treballa per donar resposta a les necessitats dels seus clients per particulars que aquestes puguin ser, treballant en equip per assegurar la millora diària de les seves unitats i solucions.