Servoclima ha reemplaçat part dels equips de climatització de l’hospital Al-Sabah de Kuwait per 10 unitats ULTRA 170.
Aquest projecte necessitava l’aprovació del Ministeri de Sanitat kuwaitià, que exigia, entre altres, dues condicions indispensables per atorgar el projecte: que les UTA ​​fossin de fabricació europea, i que comptessin amb la certificació EUROVENT.

Les unitats ULTRA 170 que va instal·lar Servoclima després de l’aprovació del projecte van reemplaçar perfectament les unitats existents, millorant el rendiment i eficiència de la instal·lació.

 

Per a més informació, es pot consultar el projecte.