Carles Inglada Servoclima

[CAT] El Carles Inglada és una persona metòdica, responsable i un gran professional. Enginyer tècnic de formació amb més de 20 d’experiència en l’àrea tècnica de diferents marques del sector.
La seva especialitat en elèctrica l’ha portat a enfocar-se primer en aquest àmbit per seguir creixent en tot el concepte del producte. La seva dedicació i implicació irradia bona sintonia amb tot l’equip i genera un agradable ambient de treball.
Benvingut!

[CAST] Carles Inglada es una persona metódica, responsable y un gran profesional. Ingeniero técnico de formación con más de 20 años de experiencia en el área técnica de diferentes marcas del sector.
Su especialidad eléctrica lo lleva a enfocarse en este ámbito primero para seguir creciendo en todo el concepto de producto. Su dedicación e implicación irradia buena sintonía con todo el equipo y genera un agradable ambiente de trabajo.
¡Bienvenido!
#ingenieria #climatizacion #ingenieros #recluting #UTA #trabajo


Related Post