Productes

ULTRA

Adequades per instal·lacions que requereixen un elevat grau d’higiene, possibilitat de fabricar-les amb acer inoxidable. El seu disseny d’envolvent i els components interns que incorpora fa que siguin adequades per a sectors com automoció, química, farmacèutica, etc.

CTA

Unitats de tractament d’aire horitzontals, que cobreixen una gamma de cabals entre els 1.800 i els 130.000 m3/h. amb un disseny robust i durable. Totalment configurables segons les necessitats del client.

CAIXES DE VENTILACIÓ

Unitats amb motor incorporat o transmissió per politja. Envolvents en construcció estàndard o amb pannell acústic aconseguint un funcionament silenciós. Es fabriquen amb un rang de cabals des dels 500 fins als 130.000 m3/h.

CNV

Especialment dissenyats per a naus industrials, aquests climatitzadors ofereixen cabals des de 2.000 fins a 4.000 m3/h. Asseguren un perfecte repartiment de l’aire tant en refrigeració com en calefacció amb difusors de geometria variable en la descàrrega.

CHL

Unitats horitzontals autoportants. Es fabrica una gamma de 4 models que van des de 1.000 fins a 4.200 m3/h. Ventiladors de tres velocitats. Opcionalment es poden subministrar amb camera de mescla i plenum d’impulsió amb diverses sortides.

CHI

Climatitzadors horitzontals de baixa silueta insonoritzats amb nivells de so excepcionalment baixos. Cabals disponibles de 400 fins a 4.200 m3/h amb una gamma de set models. Ventiladors de rotor extern regulables. Els atenuadors acústics en aspiració i impulsió estan especialment dissenyats per a aquestes unitats.

CTA-STD

Unitats de tractament d’aire horitzontals estandarditzades. Disponibles en cabals des de 1.500 fins a 13.000 m3/h a través de cinc models i sis configuracions possibles.

CAE

Equip especialment dissenyat per recintes amb grau de renovació de l’aire elevat (centres educatius, oficines i similars). Filtració d’aire segons RITE. Tecnologia EC i control de la velocitat amb sonda de CO2 segons ocupació del recinte garantint consum energètic mínim.

CTA-V CTA-VR CTA-MV

Disposició dels elements en vertical i profunditat reduïda permeten tractar una o diverses zones simultàniament. El rang de cabals va dels 2.000 fins als 12.000 m3/h.

WPU

Unitats de tractament d’aire concebudes especialment per instal·lacions industrials. Envoltant robusta i components interns de màxima qualitat per garantir prestacions de disseny en els processos més exigents.